T'interessa

Obra Nova

Obra Nova

Segle XVIII.

Abat Lluís Sanxís (1748 - 1752).

Edifici de grans proporcions que contenia entre altres dependències, el refectori dels llecs, el dormitori, i el celler magatzem del monestir.

Esta edificació de quatre plantes i grans proporcions es va alçar després del refectori tancant el claustre pel migdia i adossant-se a la muralla de clausura. Els treballs d'excavació han deixat al descobert part de la muralla espitllerada del segle XIV; nombroses dependències internes amb sòcols de taulelleria en algunes, i paviments de terrissa en totes elles.

Sector Sur Obra Nova

Des del mes de març fins a finals de l'any 2005, es va excavar el sector sud de l'obra nova, on van aparéixer deu estructures d'habitació, estructures corresponents a un possible calefactori, amb paviment de lloses de pedra i suport circular per a la caldera. Altres habitacions contigües, pavimentades de rajola, farien la funció de cuines i dependències auxiliars, entre les quals va destacar una que va funcionar com a escorxador. La rehabilitació ha consistit en la consolidació de murs i provisió de paviments on estos faltaven.

Destaquen en tot el conjunt quatre pilars de pedra amb la base motlurada, situats a l'est, que formarien part d'un edifici de grans proporcions, encara per determinar, construït en el segle XVII. Dins d'esta actuació també està prevista la rehabilitació dels murs perimetrals oest i sud de l'obra nova i el corresponent al desconegut edifici del segle XIV (plaça sud).

Sector Sur Obra Nueva

Sector Sur Obra Nueva

Desde el mes de marzo hasta finales del año 2005, se excavó el sector sur de la obra nueva, donde aparecieron diez estructuras de habitación, estructuras correspondientes a un posible calefactorio, con pavimento de losas de piedra y soporte circular para la caldera. Otras habitaciones contiguas, pavimentadas de ladrillo, harían la función de cocinas y dependencias auxiliares, destacando una de ellas que funcionó como matadero. La rehabilitación ha consistido en la consolidación de muros y provisión de pavimentos donde estos faltaban.

Destacan en todo el conjunto cuatro pilares de piedra con la base moldurada, situados al este, que formarían parte de un edificio de grandes proporciones, todavía por determinar, construido en el siglo XVII. Dentro de esta actuación también está prevista la rehabilitación de los muros perimetrales oeste y sur de la obra nueva y el correspondiente al desconocido edificio del siglo XIV (Plaza Sur).