T'interessa

Plaça Sur

Plaça Sur

En l'espai comprés entre el refectori i la muralla sud de clausura, plantat de tarongers a la dècada de 1970, es van identificar les restes arqueològiques d'un edifici d'ús indeterminat del segle XIV.
Per garantir la seguretat de les restes i generar un espai disponible per a usos ciutadans, es va urbanitzar l'àrea per generar-hi una gran plaça que és utilitzada habitualment per a esdeveniments culturals a l'aire lliure.