T'interessa

Locutori

Locutori

Segles XIV - XV.

Destinat a la conversació dels monjos i lloc de pas entre el claustre del silenci i la plaça est.

Estava coberta per una volta de creueria i originàriament disposava d'un segon pis, hui desaparegut. Destaquen d'esta estança les mènsules decorades amb motius antropomorfs i heràldics de l'abat Pere Baldó.

Comunica el claustre del silenci amb la segona planta conventual o plaça dels jueus.